Javna parkirališta Općine Šandrovac
Prijava
Korisnik: Public

Javna parkirališta Općine Šandrovac


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=513

Jedinstvena oznaka izvora:

0508

Naziv izvora prostornih podataka:

Javna parkirališta Općine Šandrovac

Sažetak izvora:

Popis i grafički pregled javnih parkirališta na području Općine Šandrovac.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

http://www.sandrovac.hr/dokumenti_OAIO.asp?d=8&n=12

Naziv subjekta NIPP-a:

0051 - Općina Šandrovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Šandrovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-07-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena: