Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WMS


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=522

Jedinstvena oznaka izvora:

0517

Naziv izvora prostornih podataka:

Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WMS

Sažetak izvora:

WMS pristupna točka sa 4 sloja: eksploatacijska polja, istražni prostori, tražena eksploatacijska polja i traženi istražni prostori mineralnih sirovina na području Republike Hrvatske koji su stilizirani po statusu. Podaci se osvježavaju dnevno.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://jisms.gospodarstvo.gov.hr/nipp/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 21 Izvori minerala

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Prilikom korištenja navesti izvor podataka i nadnevak podataka.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-07-2020

Upareni izvor:

0516 Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina

Metapodaci:


Napomena: