Prostorno planska dokumentacija Općine Darda
Prijava
Korisnik: Public

Prostorno planska dokumentacija Općine Darda


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=524

Jedinstvena oznaka izvora:

0519

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorno planska dokumentacija Općine Darda

Sažetak izvora:

Sustav prostorno planske dokumentacije Općine Darda, sadrži: Prostorni plan uređenja Općine Darda, Urbanistčki plan uređenja "Gospodarske i turističko-rekreacijske zone Đola" Darda i Detaljni plan uređenja „Romsko naselje“.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://darda.hr/dokumenti-2/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0058 - Općina Darda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Darda

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

23-07-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:


Napomena: