Prostorni plan uređenja općine - Općina Erdut
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Erdut


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=548

Jedinstvena oznaka izvora:

0543

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Erdut

Sažetak izvora:

Prema važećem prostornom planu određeni su uvjeti i načini ponašanja u prosoru i to: uvjeti gradnje, prikazna infrastruktura, prikazan energetski sustav, vodopskrbni sustav, propisane krajobrazne i prirodne vrijednosti, politka gospodarenja otpadom, te mjere za provedbe prostornog plana, te mjere koje se odnose na zaštitu od katastrofa i prirodnih nesreća. Plan se sastoji iz dva dijela: tekstualnog i grafičkog.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://gis.prostorobz.hr/mapguide26/fusion/templates/mapguide/obz/index.html?ApplicationDefinition=Library://SSUZ_OBZ/Osnovna%20OBZ.ApplicationDefinition&locale=hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0083 - Općina Erdut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Erdut

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:


Napomena: