Prostorni plan uređenja općine - Općina Kukljica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kukljica


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=552

Jedinstvena oznaka izvora:

0547

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kukljica

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Kukljica je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.opcina-kukljica.hr/slu%C5%BEbena-dokumentacija/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0086 - Općina Kukljica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Kukljica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Metapodaci:


Napomena: