Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=556

Jedinstvena oznaka izvora:

0551

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Grada Visa utvrđeni su prostori /površine za razvoj i uređenje naselja (građ. područja), površine s posebnim uvjetima korištenja, prostori/površine za razvoj i uređenje izvan naselja, izgrađene strukture izvan građevinskog područja

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

www.gradvis.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ17_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0091 - Grad Vis

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vis

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-07-2020

Upareni izvor:

0198 WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija

Metapodaci:


Napomena: