Prostorni plan uređenja općine - Općina Pirovac
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Pirovac


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=563

Jedinstvena oznaka izvora:

0558

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Pirovac

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Pirovac je plan koji propisuje uvjete svih zahvata u prostoru na području Općine Pirovac, osim zahvata županijskog i državnog značaja te daje smjernice za izradu planova nižeg reda (generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.pirovac.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0095 - Općina Pirovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Pirovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-07-2020

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

Metapodaci:


Napomena: