Prostorni plan uređenja općine - Općina Sali
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sali


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=566

Jedinstvena oznaka izvora:

0561

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Sali

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Sali (u daljem tekstu Plan), obuhvaća područje Općine Sali kao administrativno – teritorijalne jedinice lokalne uprave i samouprave, bez prostora Parka prirode Telašćica, unutar zakonom utvrđenih granica, a koji se sastoji od naseljenih otoka–(Dugog otoka. Zverinca i Lavdare) sa naseljima: Sali s Lavdarom – općinsko središte, Zaglav, Žman, Luka, Savar, Brbinj, Dragove, Božava, Soline, Veli Rat, Verunić i Zverinac, te nenaseljenih otočića i hridi s pripadajućim akvatorijem.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://www.opcina-sali.hr/category/prostorni-plan-opine-sali/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ13_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0098 - Općina Sali

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Sali

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-07-2020

Upareni izvor:

0203 WMS - prostorni planovi - Zadarska županija

Metapodaci:


Napomena: