Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=570

Jedinstvena oznaka izvora:

0565

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Pakrac

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Grada Pakraca se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno s načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https:// www.pakrac.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ11_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0103 - Grad Pakrac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Pakrac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-07-2020

Upareni izvor:

0196 WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija

Metapodaci:


Napomena: