Prostorni plan uređenja grada - Grad Drniš
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Drniš


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=571

Jedinstvena oznaka izvora:

0566

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Drniš

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Drniša pokriva administrativno područje Grada Drniša kao jedinice lokalne samouprave te definirasustav prostornog uređenja kojim se osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom te se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj JLS, zaštitu okoliša i prirode, gradnji, i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.drnis.hr/prostorni-plan/prostorni-plan-uredenja-grada-drnisa, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0060 - Grad Drniš

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Drniš

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-07-2020

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

Metapodaci:


Napomena: