Urbanistički plan uređenja grada - Grad Drniš
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja grada - Grad Drniš


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=572

Jedinstvena oznaka izvora:

0567

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja grada - Grad Drniš

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja grada Drniša pokriva naselje Drniš u k.o. Drniš, područje poslovne zone Radonić u k.o. Radonić,područje gospodarske zone Brištane u k.o. Brištan, područje ugostiteljsko turističke zone "Recepcijski i informacijski punkt Roški slap" u k.o. Bogatić, te sadrži detaljnu podjelu područja na prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu, uređenje površina javne namjene kao i druge uvjete korištenja i uređenja prostora te građenje građevina.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.drnis.hr/prostorni-plan/urbanisticki-plan-uredjenja-grada-drnisa, https://www.drnis.hr/prostorni-plan/urbanisticki-plan-uredjenja-poslovne-zone-radonic, https://www.drnis.hr/prostorni-plan/urbanisticki-plan-uredenja-gospodarske-zone-bristane, https://www.drnis.hr/prostorni-plan/urbanisticki-plan-uredenja-dijela-ugostiteljsko-turisticke-zone-recepcijski-i-informacijski-punkt-roski-slap, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0060 - Grad Drniš

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Drniš

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

30-07-2020

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

Metapodaci:


Napomena: