Prostorni plan uređenja općine - Općina Šenkovec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Šenkovec


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=579

Jedinstvena oznaka izvora:

0574

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Šenkovec

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Šenkovec temelji se na racionalnom korištenju i zaštiti prostora, utvrđivanju građevinskih područja te uređenja naselja i komualne infrastrukture u skladu s gospodarskom i socijalnom politikom Općine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.senkovec.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0106 - Općina Šenkovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Šenkovec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

03-08-2020

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:


Napomena: