Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=581

Jedinstvena oznaka izvora:

0576

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Jastrebarsko

Sažetak izvora:

Prostorni obuhvat Plana je cijelo područje jedinice lokalne samouprave- Grada Jastrebarskog. Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja područja Grada Jastrebarskog. Donošenjem PPUG-a te izmjenama i dopunama istog utvrđeni su uvjeti za namjenu, korištenje i zaštitu prostora.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://jalsevac.prometiprostor.hr/hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0111 - Grad Jastrebarsko

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Jastrebarsko

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

03-08-2020

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

Metapodaci:


Napomena: