Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=586

Jedinstvena oznaka izvora:

0580

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Ivankovo je temeljni dokument prostornog uređenja koji usmjerava i usklađuje opći društveni razvoj, održivi razvoj gospodarstva, zaštitu okoliša te komunalnu infrastrukturu.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

www.opcina-ivankovo.hr, https://zpuvsz.hr/wp-content/uploads/PP/planovi/ppuog.htm, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0113 - Općina Ivankovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ivankovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

03-08-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena: