Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pićan
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pićan


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=591

Jedinstvena oznaka izvora:

0585

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pićan

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone „Jurani“, te gospodarsko proizvodno poslovne namjene“Poduzetnička zona Pićan jug” je dugoročni prostorno-planski dokument, koji u skladu sa ciljevima i zadacima utvrđenim važećim prostornim planom šireg područja Urbanističkim planom uređenja Općine Pićan.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.pican.hr/o-picnu/prostorni-plan-opcine-pican/

Naziv subjekta NIPP-a:

0117 - Općina Pićan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Pićan

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena: