Evidencija komunalne infrastrukture Općina Pićan
Prijava
Korisnik: Public

Evidencija komunalne infrastrukture Općina Pićan


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=592

Jedinstvena oznaka izvora:

0586

Naziv izvora prostornih podataka:

Evidencija komunalne infrastrukture Općina Pićan

Sažetak izvora:

Nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.pican.hr/dokumenti/

Naziv subjekta NIPP-a:

0117 - Općina Pićan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Pićan

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:


Metapodaci:


Napomena: