Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bedekovčina
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bedekovčina


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=594

Jedinstvena oznaka izvora:

0588

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bedekovčina

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja Općine Bedekovčina pokriva, područje gospodarske zone u Poznanovcu u k.o. Poznanovec (UPU 10), te gospodarske zone Bedekovčina u k.o. Bedekovčina (UPU1). Plan utvrđuje namjenu prostora, uličnu i komunalnu mrežu, te utvrđuje pokazatelje za izgradnju građevina i uređenje i zaštitu prostora u obuhvatu Plana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.bedekovcina.hr/prostorni-plan-uredenja-opcine-bedekovcina/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0118 - Općina Bedekovčina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bedekovčina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:


Napomena: