Prostorni plan uređenja općine - Općina Donja Dubrava
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Donja Dubrava


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=617

Jedinstvena oznaka izvora:

0611

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Donja Dubrava

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Donja Dubrava je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://www.donjadubrava.hr/dokumenti.asp?id=14&n=5, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0134 - Općina Donja Dubrava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Donja Dubrava

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2020

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:


Napomena: