Prostorni plan uređenja grada - Grad Čakovec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Čakovec


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=645

Jedinstvena oznaka izvora:

0639

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Čakovec

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Čakovca je dokument na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države. Plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje Grada Čakovca.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.cakovec.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ20_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0055 - Grad Čakovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Čakovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0194 WMS - prostorni planovi - Međimurska županija

Metapodaci:


Napomena: