Prostorni plan uređenja općine - Općina Legrad
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Legrad


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=646

Jedinstvena oznaka izvora:

0640

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Legrad

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Legrad sadrži osnove razvitka prostora, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete korištenja, zaštitu i uređenje prostora te druge elemente od važnosti za područje Općine Legrad. Prostornim planom utvrđuje se i obveza izrade detaljnije prostorno - planske dokumentacije za područje Općine Legrad.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.opcinalegrad.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ06_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0165 - Općina Legrad

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Legrad

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0191 WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija

Metapodaci:


Napomena: