Registar geografskih imena
Prijava
Korisnik: Public

Registar geografskih imena


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=7

Jedinstvena oznaka izvora:

0007

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar geografskih imena

Sažetak izvora:

Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

PDFPostgreSQL + PostGIS

Adresa izvora:

http://rgi.dgu.hr; http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/wms; http://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs; http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/wfs ; http://geoportal.nipp.hr/atom/gazetteerRoCAtomDatasetFeed.en.xml

Naziv subjekta NIPP-a:

0001 - Državna geodetska uprava

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0098 Registar geografskih imena - WMS

0099 Registar geografskih imena - WFS

0100 Registar geografskih imena - WFS INSPIRE

0249 Registar geografskih imena - ATOM

Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=15d3a804-b5d0-4ed3-8276-310937776172

Napomena: