Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=927

Jedinstvena oznaka izvora:

0917

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta i ostalih resursa.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://grad-vinkovci.hr/hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0059 - Grad Vinkovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vinkovci (naselje Vinkovci i naselje Mirkovci)

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

"Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 11/18., 06/20.
Grad Vinkovci se sastoji od dva naselja i to: naselja Vinkovci i naselja Mirkovci.