Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=928

Jedinstvena oznaka izvora:

0918

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Vinkovci

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan uređenja grada Vinkovaca obuhvaća naselje Vinkovci.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, dwf

Adresa izvora:

https://grad-vinkovci.hr/hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0059 - Grad Vinkovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Naselje Vinkovci

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

"Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 06/06.
U tijeku je prva Izmjena i dopuna GUPVK, te će u obuhvatu imati naselje Vinkovci i naselje Mirkovci.