Registar kulturnih dobara RH
Prijava
Korisnik: Public

Registar kulturnih dobara RH


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=93

Jedinstvena oznaka izvora:

0093

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar kulturnih dobara RH

Sažetak izvora:

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture na temelju stručnog vrednovanja donosi rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. Rješenjem kojim se utvrđuje svojstvo nepokretnog kulturnog dobra obavezno se utvrđuju prostorne međe kulturnog dobra koje se zaštićuje, a dostavlja se nadležnom katastru i sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama. Kulturno dobro ovisno o značaju upisuje se u Listu zaštićenih kulturnih dobara (pojedinačno, kulturno povijesna cjelina i kulturni krajolik) ili u Listu kulturnih dobara od nacionalnog značaja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SQL

Adresa izvora:

http://195.29.218.202/ISKB/Default.aspx

Naziv subjekta NIPP-a:

0021 - Ministarstvo kulture

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:


Metapodaci:

http://geoportal.nipp.hr/hr/application/find#uuid=4fcbe012-0bdc-496a-95a2-bd6436714af6

Napomena: