Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vinkovci
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vinkovci


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=930

Jedinstvena oznaka izvora:

0920

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vinkovci

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja Sopot u Vinkovcima za izgradnju:
arheološkog parka, tematskog parka 9.000 vinkovačkih godina, kampa, otvorenih sportskih terena, astronomskog centra, komparativnog centra civilizacija, edukativno-pokaznog centra energetske učinkovitosti, gastro-akademije i pratećih sadržaja.
Urbanistički plan uređenja Trbušanci u Vinkovcima za izgradnju:
golfa, hipodroma i pratećih sadržaja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://grad-vinkovci.hr/hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0059 - Grad Vinkovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

zona Sopot u Vinkovcima i zona Trbušanci u Vinkovcima

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:


Napomena:

UPU Sopot: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 01/13.
UPU Trbušanci: "Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 02/13.