Prostorni plan uređenja općine - Općina Malinska-Dubašnica
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Malinska-Dubašnica


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=954

Jedinstvena oznaka izvora:

0944

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Malinska-Dubašnica

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://gis.pgz.hr/LOCALIS_CLOUD/Visios/ClientBin/pgz-public/prostorni-planovi-newHeader/Viewer/Index.html, https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_02/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0265 - Općina Malinska - Dubašnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Malinska-Dubašnica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-01-2021

Upareni izvor:

0757 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)

Metapodaci:


Napomena: