Državna geodetska uprava
Prijava
Korisnik: Public

Državna geodetska uprava


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=1

Jedinstvena oznaka subjekta:

0001

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Državna geodetska uprava

OIB subjekta NIPP-a:

84891127540

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Gruška 20, 10000 Zagreb,
info@dgu.hr,
tel.: 01 6165 404,
fax: 01 6165 484,
https://dgu.gov.hr/
Ljerka Marić,
Sektor za infrastrukturu prostornih podataka,
infonipp@dgu.hr,
tel.: 01 6166 533

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08,124/10, 56/13, 121/16)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Državna geodetska uprava (DGU) je državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0001 - Digitalni katastarski plan
0002 - Digitalni model reljefa
0003 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina
0004 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2011. godina - WMS
0005 - Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000
0006 - Hrvatska osnovna karta u mjerilu 1:5000 - WMS
0007 - Registar geografskih imena
0008 - Registar prostornih jedinica
0009 - Temeljna topografska baza
0010 - Topografska karta u mjerilu 1:25000
0011 - Topografska karta u mjerilu 1:25000 - WMS
0098 - Registar geografskih imena - WMS
0099 - Registar geografskih imena - WFS
0100 - Registar geografskih imena - WFS INSPIRE
0151 - NIPP Kataloška usluga
0152 - Topografska karta u mjerilu 1:100000 (TK100)
0153 - Topografska karta u mjerilu 1:200000 (TK200)
0177 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_poplave 2014. godina
0178 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina
0179 - Topografska karta u mjerilu 1:25000 - HTRS96/TM
0180 - Podjele na listove
0181 - Zaštićeni obalni pojas
0205 - Podjele na listove - WMS
0210 - Državna mreža referentnih GNSS stanica
0211 - Hrvatski pozicijski sustav - CROPOS
0212 - Stalne točke geodetske osnove
0231 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:5000_2014/16. godina - WMS
0249 - Registar geografskih imena - ATOM
0250 - Katastarske čestice i katastarske općine
0251 - Katastarske čestice i katastarske općine - WMS
0252 - Katastarske čestice i katastarske općine - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 1 Koordinatni referentni sustavi
I 2 Sustavi geografskih mreža
I 3 Geografska imena
I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
I 6 Katastarske čestice
I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
I 9 Zaštićena područja
II 1 Visine
II 2 Pokrov zemljišta
II 3 Ortofotosnimke
II 4 Geologija
III 1 Prostorne jedinice za statistiku
III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: