Grad Zagreb
Prijava
Korisnik: Public

Grad Zagreb


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=11

Jedinstvena oznaka subjekta:

0013

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Zagreb

OIB subjekta NIPP-a:

61817894937

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
Republike Austrije 18,
10000 Zagreb,
strategija@zagreb.hr,
tel.: 01 6101 840,
http://www.zagreb.hr,
Darko Šiško,
darko.sisko@zagreb.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Zagreb je naziv za administrativno-teritorijalnu cjelinu u Republici Hrvatskoj, koja obuhvaća Zagreb, glavni grad Hrvatske i naselja u njegovoj užoj okolini.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0066 - Digitalni ortofoto Grada Zagreba
0067 - Topografska osnova Grada Zagreba
0068 - Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba
0069 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci
0070 - Digitalna ortofoto podloga 2012 - WMS
0071 - Digitalni model reljefa - WMS
0072 - Digitalni model površine - WMS
0073 - Katastar vodova
0074 - Katastar zelenila
0184 - Katastar zelenila - WMS
0218 - Generalni urbanistički plan grada Zagreba
0219 - Generalni urbanistički plan Sesveta
0220 - GUP Zagreba i GUP Sesveta – WMS
0225 - Postojeća i planirana namjena površina Grada Zagreba - WMS
0226 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova - georeferencirani podaci - WMS
0227 - Topografska osnova Grada Zagreba - WMS
0228 - Strateška karta buke Grada Zagreba
0229 - Strateška karta buke Grada Zagreba - WMS
0379 - Digitalna ortofoto podloga 2018 ‐ WMS
0380 - 3D model Grada Zagreba
0381 - Mreža javnih i društvenih sadržaja Grada Zagreba

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
II 1 Visine
II 2 Pokrov zemljišta
II 3 Ortofotosnimke
III 2 Zgrade
III 4 Korištenje zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 6 Komunalne i javne usluge
III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija
III 19 Rasprostranjenost vrsta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: