Grad Knin
Prijava
Korisnik: Public

Grad Knin


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=12

Jedinstvena oznaka subjekta:

0014

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Knin

OIB subjekta NIPP-a:

00981494061

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Tuđmanova 2,
22300 Knin,
grad@knin.hr,
tel.: 022 664 410,
tel.: 022 664 439,
http://www.knin.hr,
Zvonimir Gugo,
zvonimir.gugo@knin.hr,
tel.: 022 660 474

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08,124/10, 56/13, 121/16, 112/2018)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Knin je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0075 - Digitalni ortofoto u mjerilu 1:2000
0076 - Adrese

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 5 Adrese
II 3 Ortofotosnimke

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: