Grad Koprivnica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Koprivnica


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=13

Jedinstvena oznaka subjekta:

0015

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Koprivnica

OIB subjekta NIPP-a:

62112914641

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Zrinski trg 1,
48000 Koprivnica,
grad.koprivnica@koprivnica.hr,
tel.: 048 279 555,
faks: 048 279 543,
http://www.koprivnica.hr,
Željko Hapavel,
zeljko.hapavel@koprivnica.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Koprivnica je administrativno teritorijalno središte Koprivničko-križevačke županije.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0077 - Digitalni katastar vodova Grada Koprivnice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: