Ministarstvo kulture
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo kulture


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=19

Jedinstvena oznaka subjekta:

0021

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo kulture

OIB subjekta NIPP-a:

37836302645

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
http://www.min-kulture.hr,
Mirna Sabljak, dipl. ing. arh., načelnica Sektora za zaštitu kulturne baštine
mirna.sabljak@min-kulture.hr,
tel.: 01 4866 607

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, i 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo kulture je središnje tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0093 - Registar kulturnih dobara RH

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: