Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=2

Jedinstvena oznaka subjekta:

0002

Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

OIB subjekta NIPP-a:

95093210687

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
Tel: 01/3782-444 (centrala),
Faks: 01/3772-822,
http://www.mgipu.gov.hr/,

Zavod za prostorni razvoj,
ISPU-help@mgipu.hr
tel.: 01 3712 708

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12, 55/12, 80/13)
Zakon o prostornom uređenju (NN 114/18)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0012 - Prostorni planovi
0185 - WMS - prostorni planovi državne razine
0186 - WMS - prostorni planovi - Bjelovarsko-bilogorska županija
0187 - WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija
0188 - WMS - prostorni planovi - Grad Zagreb
0189 - WMS - prostorni planovi - Istarska županija
0190 - WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija
0191 - WMS - prostorni planovi - Koprivničko-križevačka županija
0192 - WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija
0193 - WMS - prostorni planovi - Ličko-senjska županija
0194 - WMS - prostorni planovi - Međimurska županija
0195 - WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija
0196 - WMS - prostorni planovi - Požeško-slavonska županija
0197 - WMS - prostorni planovi - Sisačko-moslavačka županija
0198 - WMS - prostorni planovi - Splitsko-dalmatinska županija
0199 - WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija
0200 - WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija
0201 - WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija
0202 - WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija
0203 - WMS - prostorni planovi - Zadarska županija
0204 - WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija
0246 - Građevinska područja naselja
0247 - Građevinska područja izvan naselja
0248 - Građevinska područja - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: