Hrvatski centar za razminiranje (HCR)
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatski centar za razminiranje (HCR)


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=24

Jedinstvena oznaka subjekta:

0026

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatski centar za razminiranje (HCR)

OIB subjekta NIPP-a:

78591911697

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ante Kovačića 10,
44000 Sisak,
http://www.hcr.hr,
Sandi Šaban,
tel: 044/554 120
sandi.saban@hcr.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),

Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatski centar za razminiranje organizira i nadzire poslove humanitarnog razminiravanja, ažurira podatke o minski sumnjivom prostoru, koordinira aktivnosti edukacije stanovništva o opasnostima od mina, te ostale poslove vezane za rješavanja globalnog minskog problema u svijetu.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0124 - Minski sumnjiva područja (MSP)

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 10 Podaci o minski sumnjivim područjima

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena: