Agencija za poljoprivredno zemljište
Prijava
Korisnik: Public

Agencija za poljoprivredno zemljište


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=27

Jedinstvena oznaka subjekta:

0029

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Agencija za poljoprivredno zemljište

OIB subjekta NIPP-a:

52634238587

Kontakt podaci subjekta:

Ulica grada Vukovara 78 , 10000 Zagreb,
info@zemljiste.mps.hr,
tel.: 01 6106 111, 01 6106 306
fax: 01 6106 643,
http://www.zemljiste.mps.hr, Leonardo Patalen, leonardo.patalen@mps.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013),

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Agencija za poljoprivredno zemljište je javna ustanova za upravljanje i korištenje poljoprivrednog zemljišta temeljem propisanih zakonskih uvjeta.
Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi i zadaci:

- raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

- stjecanje poljoprivrednog zemljišta

- gospodarenje Zemljišnim fondom

- posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem

- pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu

- praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

- povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

- sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0127 - ISAPZ - Informacijski sustav poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 3 Tlo
III 4 Korištenje zemljišta
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena: