Podzemno skladište plina d.o.o. Zagreb
Prijava
Korisnik: Public

Podzemno skladište plina d.o.o. Zagreb


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=33

Jedinstvena oznaka subjekta:

0035

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Podzemno skladište plina d.o.o. Zagreb

OIB subjekta NIPP-a:

82292688592

Kontakt podaci subjekta:

Veslačka 2-4 tel:6053 111 fax 6053 112, Branka Genzić-Horvat tel: 6053 114mob: 099 219 4917 email:branka.genzic-horvat@psp.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013)
Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i NN 14/14),
Zakon o tržištu plina ( NN 28/13 i NN 14/14),
Pravila korištenja sustava skladišta plina (12/2013), Koncesijski ugovori


Sažetak subjekta NIPP-a:

Podzemno skladište plina (PSP) d.o.o. je kao operator plinskoga skladišnog sustava nadležan za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladištenja plina.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0134 - Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"
0221 - Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WMS
0222 - Katastarski plan - Eksploatacijsko polje ugljikovodika "Okoli"- WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 20 Izvori energije

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena: