Ministarstvo poljoprivrede
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo poljoprivrede


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=35

Jedinstvena oznaka subjekta:

0037

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo poljoprivrede

OIB subjekta NIPP-a:

76767369197

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava ribarstva,
Planinska 2a,
10000 Zagreb,
Ante Vujević
te.: 01/6443-195,
e-mail: ante.vujevic@mps.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05, 49/05 i 14/2014), članak 6.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva je državno tijelo koje uređuje teme vezane za ribolov, akvakulturu i uređenje tržišta za navedeno na osnovu propisa i zakona.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0150 - Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena: