HP-Hrvatska pošta d.d.
Prijava
Korisnik: Public

HP-Hrvatska pošta d.d.


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=37

Jedinstvena oznaka subjekta:

0039

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

HP-Hrvatska pošta d.d.

OIB subjekta NIPP-a:

87311810356

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
tel.: 01 303 8324,
http://www.posta.hr
Željka Stampf
tel: 01 4981 250
email: zeljka.stampf@posta.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10, 112/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatska pošta je javno poduzeće koje obavlja djelatnost poštanskih, financijskih i filatelističkih do maloprodajnih usluga na teritoriji RH.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0176 - Popis (mreža) poštanskih ureda

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 5 Adrese

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena: