Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=38

Jedinstvena oznaka subjekta:

0040

Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

OIB subjekta NIPP-a:

58718630207

Kontakt podaci subjekta:

Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb, tel: 01 550 2900,
http://www.haop.hr/
Branimir Pavlinec, branimir.pavlinec@azo.hr,
01 4886 858

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013),

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07),

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08),

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) neovisna je javna ustanova koja obavlja poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te ostale stručne poslove u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0030 - Karta staništa RH - WMS
0031 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS
0032 - Zaštićena područja RH - WMS
0033 - Područja rasprostranjenosti vrsta u RH
0034 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
0035 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC)
0036 - Registar onečišćavanja okoliša
0037 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
0038 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari
0039 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća
0040 - GIS preglednik Gospodarenje otpadom
0041 - Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - GIS preglednik
0042 - Kakvoća mora za kupanje – GIS preglednik
0043 - Kakvoća mora za kupanje u RH
0101 - Zaštićena područja RH - WFS
0102 - Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS
0103 - Karta staništa RH - WFS
0104 - Zaštićena područja RH
0105 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske
0106 - Karta staništa RH
0107 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WMS
0108 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover (CLC) - WFS
0109 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS
0110 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WFS
0111 - Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WMS
0112 - Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari - WFS
0113 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS
0114 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS
0115 - Kakvoća mora za kupanje u RH - WMS
0116 - Kakvoća mora za kupanje u RH - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja
II 2 Pokrov zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 18 Staništa i biotopi
III 19 Rasprostranjenost vrsta
III 21 Izvori minerala

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-09-2015


Napomena: