Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=44

Jedinstvena oznaka subjekta:

0044

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

OIB subjekta NIPP-a:

19370100881

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3717 111
http://www.mzoe.hr
Kata Sušac
kata.susac@mzoe.hr
tel: + 385 1 6106 973
faks: +385 1 6106 022
Domagoj Jeić
domagoj.jeic@mzoe.hr
tel: + 385 1 6106 448
faks: +385 1 6106 022


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015 i 123/2016),
članak 14. stavak 2. Zakon o energiji (NN 68/2001 i 177/2004),
Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 67/2007), Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/2012) i članka 17. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015 i 123/2016).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.

Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0013 - Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
0362 - Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU)
0363 - Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU)
0364 - Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG)
0365 - Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe (IPG)
0366 - Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP)
0367 - Registar istražnih prostora za podzemna skladišta prirodnog plina (IPPSP)

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 20 Izvori energije

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-05-2017


Napomena: