Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=44

Jedinstvena oznaka subjekta:

0044

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

OIB subjekta NIPP-a:

19370100881

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3717 111
http://www.mzoe.hr
Kata Sušac
kata.susac@mzoe.hr
tel: + 385 1 6106 973
faks: +385 1 6106 022
Domagoj Jeić
domagoj.jeic@mzoe.hr
tel: + 385 1 6106 448
faks: +385 1 6106 022
Branimir Pavlinec,
branimir.pavlinec@haop.hr,
tel: +385 1 4886 858

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018),
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015 i 123/2016),
članak 14. stavak 2. Zakon o energiji (NN 68/2001 i 177/2004),
Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 67/2007), Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/2012) i članka 17. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015 i 123/2016).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.

Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0013 - Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
0030 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS
0031 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS
0032 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS
0034 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
0035 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover
0036 - Registar onečišćavanja okoliša
0037 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
0038 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari
0039 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća
0043 - Kakvoća mora za kupanje u RH
0101 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS
0102 - Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS
0103 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS
0104 - Zaštićena područja Republike Hrvatske
0105 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske
0106 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004
0107 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS
0108 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS
0109 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WMS
0110 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj - WFS
0111 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS
0112 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS
0113 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS
0114 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS
0115 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS
0116 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj – WFS
0255 - Registar onečišćavanja okoliša - WMS
0256 - Registar onečišćavanja okoliša - WFS
0257 - Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran
0274 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS
0275 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS
0276 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility
0277 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran
0278 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS - INSPIRE harmoniziran
0279 - Upravljačke zone u zaštićenim područjima
0280 - Upravljačke zone u zaštićenim područjima - WMS
0281 - Upravljačke zone u zaštićenim područjima - WFS
0282 - Međunarodna proglašenja
0283 - Međunarodna proglašenja - WMS
0284 - Međunarodna proglašenja - WFS
0285 - Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima
0286 - Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima - WMS
0287 - Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima - WFS
0288 - Flora Croatica Database
0289 - Flora Croatica Database - WMS
0290 - Flora Croatica Database - WFS
0291 - Saproksilni kornjaši
0292 - Saproksilni kornjaši - WMS
0293 - Saproksilni kornjaši - WFS
0294 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
0295 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS
0296 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS
0297 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS - INSPIRE harmoniziran
0298 - Gospodarenje otpadom
0299 - Gospodarenje otpadom - WMS
0300 - Gospodarenje otpadom - WFS
0301 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
0302 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS
0303 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS
0304 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmoniziran
0305 - Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima
0306 - Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima - WMS
0307 - Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima - WFS
0308 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta
0309 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS
0310 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS
0311 - Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura
0312 - Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WMS
0313 - Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura - WFS
0314 - Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti
0315 - Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WMS
0316 - Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti - WFS
0317 - Emisije iz nepokretnih izvora
0318 - Emisije iz nepokretnih izvora - WMS
0319 - Emisije iz nepokretnih izvora - WFS
0320 - Emisije hlapivih organskih spojeva
0321 - Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS
0322 - Emisije hlapivih organskih spojeva - WFS
0323 - Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
0324 - Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WMS
0325 - Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS
0326 - Biogeografske regije
0327 - Biogeografske regije - WMS
0328 - Biogeografske regije - WFS
0329 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016
0330 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WMS
0331 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS
0332 - HR Slojevi
0333 - HR Slojevi - WMS
0334 - HR Slojevi - WFS
0335 - Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske
0336 - Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske - WMS
0337 - Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske - WFS
0338 - Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima
0339 - Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima - WMS
0340 - Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima - WFS
0341 - Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga
0342 - Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WMS
0343 - Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga - WFS
0344 - Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj
0345 - Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS
0346 - Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS
0347 - Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske
0348 - Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske - WMS
0349 - Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske - WFS
0350 - Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
0351 - Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WMS
0352 - Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša - WFS
0353 - Nacionalna baza podataka promjena
0354 - Nacionalna baza podataka promjena - WMS
0355 - Nacionalna baza podataka promjena - WFS
0356 - Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004
0357 - Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004 - WMS
0358 - Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004 - WFS
0359 - Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran
0360 - Terenska opažanja NIP
0361 - Opažanja literatura/muzeji NIP
0362 - Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU)
0363 - Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU)
0364 - Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG)
0365 - Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe (IPG)
0366 - Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP)
0367 - Registar istražnih prostora za podzemna skladišta prirodnog plina (IPPSP)
0375 - Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima
0376 - Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima - WMS
0377 - Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima - WFS
0382 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure
0383 - Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran
0384 - ENVI Kataloška usluga

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja
II 2 Pokrov zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 17 Biogeografske regije
III 18 Staništa i biotopi
III 20 Izvori energije
III 21 Izvori minerala

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-05-2017


Napomena: