Ministarstvo unutarnjih poslova
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo unutarnjih poslova


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=49

Jedinstvena oznaka subjekta:

0046

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo unutarnjih poslova

OIB subjekta NIPP-a:

36162371878

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Nehajska 5, 10000 Zagreb
https://civilna-zastita.gov.hr/
Tomislav Blažević
Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa
Služba za procjenu rizika
Odjel za baze podataka i GIS podršku
tblazevic4@mup.hr
tel: 021 798 810
Marijo Vranaričić
mvranaricic@mup.hr
tel: 01 365 0039

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18)


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0124 - Minski sumnjiva područja(MSP)
0135 - Područni uredi civilne zaštite
0136 - Sirene

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 10 Podaci o minski sumnjivim područjima
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-07-2019


Napomena: