Državni zavod za statistiku
Prijava
Korisnik: Public

Državni zavod za statistiku


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=6

Jedinstvena oznaka subjekta:

0006

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Državni zavod za statistiku

OIB subjekta NIPP-a:

49337502853

Kontakt podaci subjekta:

Ilica 3, 10000 Zagreb,
stat.info@dzs.hr,
tel.: 01 48 06 111,
http://www.dzs.hr,
Branko Crkvenčić,
tel.: 01 4893 407,
crkvencicb@dzs.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013),

Zakon o službenoj statistici (NN 103/03)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Državni zavod za statistiku je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0022 - Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica
0023 - Podaci o poslovnim subjektima (NKD 2007.)
0024 - Statistika robne razmjene s inozemstvom Republike Hrvatske
0025 - Strukturne poslovne statistike
0026 - Ekonomski računi u poljoprivredi
0027 - Biljna proizvodnja
0028 - Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
0029 - Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. - 2001.
0182 - Demografska statistika

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 1 Prostorne jedinice za statistiku
III 10 Rasprostranjenost stanovništva – demografija

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: