Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Prijava
Korisnik: Public

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju


PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=7

Jedinstvena oznaka subjekta:

0009

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

OIB subjekta NIPP-a:

99122235709

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

neodređeno

Kontakt podaci subjekta:

Ulica grada Vukovara 269d,
10000 Zagreb,
agencija@apprrr.hr,
tel.: 01 6002 729,
Violeta Ajhner-Bolfan,
Sektor za registre,
violeta.ajhner@apprrr.hr,
tel.: 01 6002 827; 6002 700
Filip Nevistić
filip.nevistic@apprrr.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
Zakon o poljoprivredi NN 30/15
Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN (39/13, 48/15)
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) (NN 35/2015, 118/16)
Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovonog nitratima poljoprivrednog podrijetla NN 15/2013


Sažetak subjekta NIPP-a:

Agencija obavlja poslove vezane uz plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pri čemu surađuje sa institucijama na nacionalnoj i europskoj razini koje svojim poslovnim procesima utječu, podržavaju i unapređuju razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0044 - ARKOD
0117 - Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
0118 - Zaštitni pojasevi oko vodotoka Republike Hrvatske
0119 - Obilježja krajobraza
0120 - Ekološki značajne površine (EZP)
0121 - Vinogorja
0122 - Travnjaci visoke prirodne vrijednosti i okolišno osjetljivi travnjaci
0123 - ARKOD - arhivski podaci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 1 Prostorne jedinice za statistiku
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena: