Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0105

Jedinstvena oznaka izvora:

0105

Naziv izvora prostornih podataka:

Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - INSPIRE

Sažetak izvora:

Prostorna baza koja sadrži podatke o područjima Ekološke mreže Natura 2000 u RH. Prostorni podatak sastoji se od 743 poligonskih područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 poligonskih područja očuvanja značajna za ptice (POP). Državni zavod za zaštitu prirode pripremio je prijedlog ekološke mreže NATURA 2000 za Hrvatsku temeljem obrade prikupljenih podataka o rasprostranjenosti NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u Hrvatskoj te ga nadopunio u 2015. godini temeljem zaključaka Biogeografskog seminara u RH. Ekološka mreža Natura 2000 službeno je proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013) te dopunjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN105/15).

Ovaj sloj sadrži granice područja ekološke mreže Natura 2000 te ciljne vrste i staništa za svako Natura 2000 područje.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

prostorna baza podataka (ESRI Enterprise Geodatabase)

Adresa izvora:

http://envi.azo.hr/?topic=2 ; http://www.bioportal.hr/ ; http://services.bioportal.hr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities ; http://services.bioportal.hr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0031 Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS

0102 Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/1835b9c9-9e68-4ad9-8309-67201ad3fc27

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a