Registar komunalne infrastrukture - Općina Dubravica
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - Općina Dubravica

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1115

Jedinstvena oznaka izvora:

1115

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - Općina Dubravica

Sažetak izvora:

Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica obuhvaća nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematorije, ostale građevine u vlasništvu Općine Dubravica. Evidencija se sastoji od naziva pojedine komunalne infrastrukture, oznake zemljišta (katastarska/zemljišno knjižna čestica i katastarska općina), tko je vlasnik infrastrukture ili upravitelj, dozvole (uređenje,građenje,uporaba) te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odnosno provedenost njihovog upisa u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine. Zadnja ažuriranost evidencija provedena je u kolovozu 2021. godine te se redovito ažurira.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

xls

Adresa izvora:

http://www.dubravica.hr/registri.html

Naziv subjekta NIPP-a:

0154 - Općina Dubravica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Dubravica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

13-08-2021

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/050bafd6-9088-46d9-ba73-5a3c3e06acc0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a