Generalni urbanistički plan grada - Grad Knin
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Knin

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1135

Jedinstvena oznaka izvora:

1135

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Knin

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan grada Knina određuje način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih općinskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor na administrativnom području Grada Knina. Sastoji se od idućih slojeva: 1. Korištenje i namjena prostora, 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti, 3.a Promet, 3.b Vodnogospodarski sustav, 3.c Odvodnja otpadnih voda, 3.d Elektroenergetika pošta i telekomunikacije, 4.a Uvjeti korištenja, 4.b Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 4.c Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite. Generalni urbanistički plan Grada Knina obuhvaća 13 naselja: Knin, Golubić, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica, Vrpolje, Žagrović.
GUP Grada Knina je izradila tvrtka URBING d.o.o. za poslove prostronog uređenja i zaštite okoliša, a objavio Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko- pravne poslove i zaštitu okoliša. Podaci se prikupljaju od 1999. godine kada je Gradsko vijeće Grada Knina na 21. sjednici donijelo Odluku o donošenju Generalnom urbanističkom plana grada Knina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/99).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.knin.hr; https://knin.hr/generalni-urbanisticki-plan-grada-knina/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0014 - Grad Knin

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Uži dio Grada Knina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-09-2021

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/53a36b5e-fedd-4202-b8ba-20bc31946376

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a