Geografski informacijski sustav (GIS) JANAFa
Prijava
Korisnik: Public

Geografski informacijski sustav (GIS) JANAFa

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0129

Jedinstvena oznaka izvora:

0129

Naziv izvora prostornih podataka:

Geografski informacijski sustav (GIS) JANAFa

Sažetak izvora:

GIS Janafa je skup tabličnih i grafičkih podataka o instalacijama cjevovodnog sustava jadranskog naftovoda koji omogućuje transport nafte kroz Republiku Hrvatsku. Podaci su nastali na osnovu digitalizacije starih podataka, izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama, te na osnovu ručnog unosa alfanumeričkih podataka u tablice baze podataka . Podaci o položaju dani su u HTRS/TM referentnom sustavu.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, shp, gdb

Adresa izvora:

http://www.janaf.hr/sustav-janafa/sustav-jadranskog-naftovoda/

Naziv subjekta NIPP-a:

0031 - Jadranski naftovod dioničko društvo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

KLASIFICIRANO !!!

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/805eca17-0be8-46c4-a822-b16ecaef3fdb

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a