Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1296

Jedinstvena oznaka izvora:

1296

Naziv izvora prostornih podataka:

Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Popis točaka ispitivanja, kalendar ispitivanja, rezultati praćenja propisanih parametara, pojedinačne ocjene kakvoće mora za kupanje, godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje, prikaz ocjena na Google map-s podlogama, profili mora za kupanje za sve točke ispitivanja (kartografski prikaz i popunjeni obrasci), izvješća za koncesionare i jedinice lokalne samouprave, županijska izvješća, nacionalno godišnje izvješće o kakvoći mora za kupanje, tablice (template) prema zahtjevima WISE/EEA.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/inspire/geos3/ef/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-04-2022

Upareni izvor:

0043 Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - INSPIRE

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a