Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1444

Jedinstvena oznaka izvora:

1444

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) INSPIRE

Sažetak izvora:

Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) INSPIRE sadrži prostorne podatke o svim odobrenim istražnim prostorima ugljikovodika na području Republike Hrvatske upisane u Registar dozvola i bušotina koji je definiran Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) i Pravilnikom o registrima u naftnom rudarstvu (NN 42/2023). Sadrži podatke s dijelom atributa iz nacionalnog modela podataka (naziv istražnog prostora i geometriju) koji su harmonizirani sukladno INSPIRE temi „Izvori energije“. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Agencija za ugljikovodike kontinuirano prikupljaju, ažuriraju i objavljuju podatke.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

GML

Adresa izvora:

https://www.azu.hr/, https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.13.3eaf8fe1-d5a6-4b18-b446-fcc89457320f_wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0, https://transformiraj.nipp.hr/ows/services/org.13.3eaf8fe1-d5a6-4b18-b446-fcc89457320f_wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=2.0.0, https://transformiraj.nipp.hr/services/bsp/org.13.3eaf8fe1-d5a6-4b18-b446-fcc89457320f/service/atom/id_predefined_dataset

Naziv subjekta NIPP-a:

0282 - Agencija za ugljikovodike

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 20 Izvori energije

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-06-2023

Upareni izvor:

1445 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) – WMS INSPIRE

1446 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) – WFS INSPIRE

1447 Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU) –ATOM feed INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search?returnTo=catalog.edit#/metadata/96cb5d9f-9851-4eae-8825-fd13c282f178

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a