Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1508

Jedinstvena oznaka izvora:

1508

Naziv izvora prostornih podataka:

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 prostorni je prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), 155 stanišnih tipova slijedećih klasa: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjake, cretove i visoke zeleni (C), šikare (D), morsku obalu (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te komplekse staništa (K). Karta je izrađena u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha, a sastoji se od 322 758 poligonskih (>1,56 ha) te 972 točkasta prikaza stanišnih tipova. Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno preko 22% poligona terenski je provjereno.

Potpunu shape datoteku Karte kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 karte te simbologiju (sustav boja i znakova) možete preuzeti putem ove poveznice: https://www.dropbox.com/home?preview=KS_RH_2016.zip

Konačno izvješće projekta možete preuzeti putem ove poveznice: https://www.dropbox.com/home?preview=Konacno_izvjesce_Karta_2016.zip. Za preuzimanje pojedinog dodatka Konačnom izvješću molimo kontaktirati: helpdesk@haop.hr.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://servisi.azo.hr/inspire/geos1/hb/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 18 Staništa i biotopi

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-11-2023

Upareni izvor:

0329 Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5714316a-7998-4940-9ca6-15fb7808a5e3

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a