Indeks kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE
Prijava
Korisnik: Public

Indeks kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1524

Jedinstvena oznaka izvora:

1524

Naziv izvora prostornih podataka:

Indeks kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE

Sažetak izvora:

Vlasnici/korisnici mjernih postaja, koji imaju uspostavljeno automatsko mjerenje imisija, dužni su osigurati kontinuirani prijenos podataka računalnom mrežom u Agenciju. Vlasnici/korisnici mjernih postaja koji nemaju uspostavljeno automatsko mjerenje dostavljaju Agenciji godišnja izvješća o kakvoći zraka. Baza se u skladu s tim kontinuirano ažurira.
Unutar baze nalaze se dvije logičke cjeline podataka: 1) mjerni podaci, tj. pojedinačne satne ""sirove"" i validirane mjerne vrijednosti dobivene automatskim kontinuiranim mjerenjem kvalitete zraka, ""meta"" podaci o mrežama za praćenje kvalitete zraka (naziv, kratica, tip mreže, tijelo odgovorno za upravljanje te obavijest o vremenu), podaci o postajama (naziv, lokacija, ime stručne institucije odgovorno za postaju, tijelo kojemu se podaci dostavljaju, ciljevi mjerenja, geografske koordinate, onečišćujuće tvari koje se mjere, meteorološki parametri, tip područja, tip postaje u odnosu na izvor emisija, mjerna oprema, značajke uzorkovanja i dr.); 2) izvješća: godišnja izvješća o kvaliteti zraka.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://iszz.azo.hr/iskzl/; http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/hh/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities; http://servisi.azo.hr/inspire/geos1/hh/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2023

Upareni izvor:

0480 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure

0382 Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/386c419c-8306-4787-9dc7-a691ebd5acda

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a